ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO ODWIEDZIN JEGUDIELA NA FACEBOOKU
Strona główna » Procedury i procedery » Gorzki smak śmietanki (efekt creamingu)

Gorzki smak śmietanki (efekt creamingu)

Gorzki smak śmietanki (efekt creamingu)

Uwaga: możesz nie dostać dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, ponieważ jesteś śmietanką… Nie, nie towarzyską, spokojnie biedny peokaelowcu, nie należysz do żadnej socjety. Chodzi o zasadę zapobiegania występowaniu zjawiska zwanego: efekt creamingu.

CZYM JEST EFEKT CREAMINGU

Opis tzw. efektu creamingu (ang. creaming effect) i zasady zapobiegania jego występowaniu można znaleźć we wszystkich wytycznych dla podmiotów realizujących projekty w ramach Poddziałania 6.2 PO KL. WUP w Opolu opisuje go na przykład w ten sposób:

(…) wszystkie Instytucje prowadzące projekty w ramach [6.2 PO KL] zobowiązane są do stosowania zasady minimalizowania zjawiska creamingu, zgodnie z którą pomoc finansowa powinna być kierowana wyłącznie do osób, które nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS.

Celem weryfikacji powyższego wymogu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, czy założą działalność gospodarczą w sytuacji nie otrzymania środków w ramach Działania 6.2 PO KL.

Czyli w skrócie: jeśli możesz poradzić sobie sam, bez dotacji, to do projektu w ramach Działania 6.2 Cię nie wezmą.

TRZY SZKOŁY

Sposób wprowadzania w życie tego wymogu przez podmioty realizujące projekty w ramach 6.2. PO KL bywa jednak różny. Ja znalazłem trzy szkoły.

Szkoła opolska, przyjazna potencjalnym uczestnikom projektu (przynajmniej na początku), prezentowana przez WUP w Opolu. W procesie aplikowania do udziału w projekcie “PO Klucz do biznesu 2” zainteresowany podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie, gdzie oświadcza (jednocześnie poświadczając 19 innych punktów), że nie jest w stanie rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków EFS.

Szkoła tarnowska, zastosowana w projekcie “Mój biznes, mój sukces 2”, która pozostawia oceniającym dowolność w doborze kandydatów. Zainteresowany w formularzu zgłoszeniowym zaznacza odpowiedni kwadracik (zostanie rozpoczęta w pełnym zakresie, zostanie rozpoczęta w ograniczonym zakresie lub nie zostanie rozpoczęta), a Komisja rekrutacyjna ma do dyspozycji odpowiedni punkt Regulaminu Rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podczas oceny Formularzy rekrutacyjnych ma za zadanie ograniczać ryzyko Creamingu- tj. kierowania wsparcia w pierwszej kolejności do osób, które rozpoczęłyby działalność gospodarczą bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła lubelska, z projektu “Krok do Biznesu”, gdzie Komisji rekrutacyjnej nie pozostawiono możliwości wyboru. Jeśli ktoś mało uważnie przeczyta Regulamin rekrutacji, to nie powiąże punktu 7:

Beneficjentem pomocy nie może być osoba, która rozpoczęłyby działalność gospodarczą bez wsparcia z EFS, ze względu na zapobieganie wystąpienia ryzyka tzw. creamingu.

z pkt. 32 w formularzu zgłoszeniowym:

Proszę o udzielenie informacji czy rozpocząłby/ęłaby Pan(i) działalność gospodarczą bez wsparcia z EFS? (należy zaznaczyć właściwe pole oraz uzasadnić wybór)

Jeśli zatem zainteresowany zaznaczy nadgorliwe “TAK”, myśląc, że to zwiększy jego szanse, Komisja nie będzie miała wyboru i kandydaturę zainteresowanego odrzuci.

NIE ZNASZ DNIA, ANI GODZINY – CZYTAJ REGULAMINY!

Dlatego lepiej uważnie czytać regulaminy, a potem – nawet będąc już uczestnikiem projektu w ramach 6.2 PO KL – zachowywać czujność przy podpisywaniu różnego rodzaju oświadczeń oraz formułowaniu planów na temat działalności gospodarczej.

Gdyby bowiem „przypadkiem” wyszło na jaw, że jest choćby cień szansy, że możemy sobie poradzić bez wsparcia EFS, kary mogą być surowe. Za przywoływanymi już „Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjenta systemowego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”:

Uwaga !!! Opisane zjawisko creamingu dodatkowo będzie weryfikowane na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym przede wszystkim na etapie rekrutacji oraz oceny biznesplanów. W związku z powyższym możliwe jest odrzucenie / wykluczenie z uczestnictwa danej osoby i/lub uznanie przyznanego wsparcia finansowego za niekwalifikowane (co wiąże się z koniecznością dokonania zwrotu przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami).

A czy Ty miałeś już okazję posmakować tej „śmietanki”?

Komentarze (2)

 • Grażyna

  O co tu chodzi? Z tym creamingiem? I dlaczego nie używają słów polskich?

  Odpowiedz
  • yoda

   W uproszczeniu pewnym, chcąc polskim się posłużyć językiem, o spijanie śmietanki chodzi. Śmietankę ten spija, kto za cel mając na przykład ligi mistrzów zdobycie, do drużyny za publiczne pieniądze ronaldo kupuje, messiego, ibrahimovica i lewandowskiego nawet… Takie śmietanki spijanie po ciemnej stronie mocy jest przeto i podjąć walkę z nim trzeba, ograniczyć zjawisko to, i kazać do drużyny za publiczne pieniądze wawrzyniaka, piszczka czy rybusa kupić. Nikogo w tyle zostawiać nie można. Po jasnej stronie zakwaszanie jest natomiast, efektem souringu zwane, co na tym polega, że się zawodników z piątej ligi kupuje. Na łatwiznę nie wolno iść.

   Odpowiedz

Dodaj swój komentarz


+ dwa = 3

2012-2013 | © Wszelkie prawa zastrzeżone | jegudiel.pl - projekty PO KL EFS - blog porady opinie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.
Przewiń do góry